שאי אוקרופ

תואר: 
תחומי לימוד: 

למדתי תואר ראשון דו-חוגי קרימינולוגיה-מדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. עליי לציין כי בשנים אלו היה לי העונג והכבוד ללמוד עם טובי המרצים אשר ניכרת בכל מעשיהם אהבתם למקצוע מחויבותם לחתירה וקידום המחקר והידע בתחומי עיסוקיהם לצד הבנה ואכפתיות אמיתית לסטודנטים.

המשכתי לתואר שני בקרימינולוגיה במגמה המחקרית באוניברסיטת בר אילן. גם כאן נתקלתי במרצים משכמם ומעלה עם אהבת אמת לאקדמיה ולמחקר האקדמי.

כיום אני מתרגלת באותו שיעור שבו ישבתי כסטודנטית בתואר הראשון בניצוחה של אותה מרצה נפלאה. מאוד שמחה ומאושרת שבחרתי בשנותיי הבוגרות להצטרף לאקדמיה ובתיקווה להמשיך ולזכות גם בתואר דוקטור ולתרום לקידום הידע והמדע האקדמי בתחום בארץ ומחוצה לה.