בת שבע לוין

תואר: 
תחומי לימוד: 

בעלת תואר שני ביישוב סכסוכים.

סמנכ"ל ב"מגדל חברה לביטוח", ממונה על פניות הציבור.