רונית לוריא

רונית לוריא
תואר: 
תחומי לימוד: 

מרצה בבית ברל.

תחומי ענייןויקטמיולוגיה,נפגעי עבירה ומערכות אכיפת החוקצדק מאחה.