הקשיים וכוחות החוסן בקרב ילדים עולים מבריה"מ אשר גדלו בצל הורים מכורים לאלכוהול.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: