הקרימינולוגיה הרוחנית בהתייחסות לזרם הסופי באיסלם: תיאוריה ופרקטיקה של קרימינולוגיה חיובית ומשכינת שלום

שנה: 
תואר: 
סטודנט: