קישורים שימושיים

לוח זמנים אקדמי

מפת הקמפוס

מערכת שירות למרצה באינ-בר

קורסים מתוקשבים מערכת ה- Moodle

"ברנט" - מערכת להזמנת ציוד ושירותים

טפסים לסגל - קישור לאתר האוניברסיטה

אישורי כניסה לרכב

מוקד 8000 לדיווח על תקלה

איפוס סיסמאות Password Self Service

מערכת Tomagrade לבדיקת בחינות סרוקות נמצאת באינ-בר במערכת השירות למרצה 

מדריך למערכת Tomagrade (בעמ' 5-6)

מערכת המבחנים הרב ברירתיים (האמריקאיים) - כולל סרטון הדרכה לעבודה עם התוכנה וכן חוברת הסברים ברורה ומפורטת

תוצאות סקר רמת הוראה - עולם הנמל"ה

סרטון הדרכה לעולם הנמל"ה - תוצאות סקר רמת הוראה