דפנה קרביץ

תואר: 
תחומי לימוד: 

שוטרת בלהב 433 משנת 2008 עד היום.