מערכת שעות תשפ"ה במסלול חד-חוגי (מורחב)

 

 

שנה ג' חובה

קורסי בחירה  

 סמינריונים מחקריים -  יש לבחור סמינריון מחקרי אחד (בשנה ג') 

   

 

בשנה א' נלמדים קורסי חובה בלבד 

בשנה ב' נלמדים קורסי חובה, סמינריון עיוני, קורסי בחירה (וקורס בחירה באנגלית, למי שצריך)

בשנה ג' נלמדים קורסי חובה, סמנריון מחקרי, סמינריון עיוני וקורסי בחירה (וקורס בחירה באנגלית, למי שצריך)

 

קורס בחירה באנגלית מיועד לסטודנטים אשר חייבים ללמוד קורס בקרימינולוגיה בשפה באנגלית לפי הנחיות האוניברסיטה. סטודנטים אלה חייבים לבחור קורס זה במקום אחד מקורסי הבחירה בקרימינולוגיה (הקורס הוא חלק מקורסי הבחירה בקרימינולוגיה)