מערכת שעות תשפ"ג (שנה נוכחית) מגמת "תשאול בחקירה הפלילית"