גורמי החוסן הנתפסים בקרב חסרי בית במסגרת קבוצת כדורגל

שנה: 
תואר: 
סטודנט: