דור סקרופה

תואר: 
תחומי לימוד: 

עובד כיום בחינוך הבלתי פורמאלי , ומרכז תחום הפעילות בכל הקשור בהכנה בני ובנות נוער בעלי מאפייני קשיים שונים (נוער בסיכון) אשר נמצאים במסגרות פנימיות וכפרי נוער בצפו, לשירות משמעותי וכלים לחיים שלאחר היציאה מהמסגרת.