לירז לוי-לדל

לירז לוי-לדל
תואר: 
תחומי לימוד: 

הקמתי מיזם של קבוצה שיקומית עבור נשים נפגעות אל"מ בהליכי גירושין מורכבים בשיתוף עם מרכז רקמן לנשים בפקולטה למשפטים, הקבוצה נועדה לסייע בשלב משברי זה לנשים במצבי סיכון "לבחור בחיים" ולהמשיך את הליך הגירושין המורכב עד קבלת חירותן ובחירה בדרך חיים שתסלולנה לעצמן מתוך בחירה והעצמה ולא כורח.