עדן מילמן

תואר: 
תחומי לימוד: 

מנהלת בית נוער קדימה דרך עמותת "לשובע".