לאה איציק

תואר: 
תחומי לימוד: 

קרימינולוגית שיקומית מזה כ-6 שנים. במשך כחמש שנים תפקדתי כקרימינולוגית השיקומית של כלא 4, הכלא המרכזי של צה"ל, ובניתי תכניות שיקום לחיילים הכלואים.

כיום אני מנהלת מרכז יום טיפולי לילדים בסיכון ומשפחות במצוקה המונה כ-20 משפחות וכ-50 ילדים. מתוקף תפקידי אני עובדת בשיתוף עם משרדי החינוך והרווחה, מדריכה מקצועית וטיפולית באופן פרטני וקבוצתי את הצוות הטיפולי, שותפת בוועדות החלטה רב תחומיות בעניינם של הילדים המטופלים במרכז ומתפעלת קשר רציף עם מתנדבים. 

במקביל, אני מלמדת בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון.