הקשר בין הזדקנות סובייקטיבית ובין סימפטומים פוסט-טראומטיים בקרב זקנים החשופים לירי הטילים מעזה: האפקט הממתן של מאפיינים דמוגרפיים, פיזיים ונפשיים.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: