השפעת הסגנון הקוגניטיבי על אסטרטגיית עיבוד מידע אנליטית בתהליך קבלת החלטות בקבוצת עבודה.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: