החוויה הסובייקטיבית של מכורים לסמים בהזרקה המשתתפים בתכנית יזה"ר - האמנם מזעור נזקים בלבד?

שנה: 
תואר: 
סטודנט: