רמות האלימות בקרב בני נוער לפני הפעלת תכנית "עיר ללא אלימות" ולאחר הפעלתה.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: