ההבדלים בין הצד המואר לבין הצד האפל של היצירתיות: בחינת השפעת מצב הרוח והתאמת מבנה אישיותי.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: