חוויותיהם של נערים בתכנית "דרך המלך": התרחקות מפשיעה והתקרבות לעבודה.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
Brief: 

מטרה: לבחון את שאלת מקומה של העבודה בתהליך החדילה מפשיעה של נערים עוברי-חוק שהשתתפו בגיל ההתבגרות בתכנית "דרך המלך" של עמותת "עלם" ושירות המבחן לנוער.// נבדקים: 15 בוגרות ובוגרי התכנית, בגילאים 18-22.// שיטה וכלי מחקר: מחקר איכותני-נרטיבי באמצעות ראיון חצי מובנה. בראיונות הושם דגש על סיפור המרואיין והחוויה הסובייקטיבית שלו. (שקדי, 2003).// מן הממצאים: מסגרת של הכשרה ועבודה יכולה להיות מרכיב מרכזי בתהליך של חדילה מפשיעה בזכות הכלים שהיא נותנת והשפעתם החיובית לשינוי בדימוי העצמי. עוד נמצא כי רכזי התכניות הפכו לדמויות משמעותיות בחיי המרואיינים, ומערכת היחסים המתפתחת בין המשתתפים לבינם הינה כלי לשיפור יחסי האובייקט וליישום עקרונות הקרימינולוגיה החיובית.// העבודה בהנחיית פרופ' סופי וולש.