שיקום פסיכיאטרי של עבריינים פגועי-נפש מאושפזים: מעולמם של המשוקמים עצמם.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: