אפיונים אישיותיים של משתתפים באונס קבוצתי.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: