ראש התוכנית לקרימינולוגיה עיונית לתואר שני

ד"ר עדה יורמן

דוא"ל : 
טלפון: 
משרד : 

מחקר

  • ויקטימולוגיה תוך התמקדות בקורבנות קולקטיבית
  • תגובה חברתית לסטיה פוליטית
  • סוציולוגיה של סטיה
  • החוק והמשפט ככלי לשינוי חברתי