Placeholder Image

ד"ר עדה יורמן

דוא"ל
Ada.Yurman@biu.ac.il
  מחקר
  • ויקטימולוגיה תוך התמקדות בקורבנות קולקטיבית
  • תגובה חברתית לסטיה פוליטית
  • סוציולוגיה של סטיה
  • החוק והמשפט ככלי לשינוי חברתי

  תאריך עדכון אחרון : 25/03/2024