נדב בוריס צ'יין

תחומי לימוד
מוסמך המחלקה בתוכנית לקרימינולוגיה קלינית

עוסק בעיקר בטיפול פרטני וקבוצתי עם מטופלים המאושפזים בכפייה תחת צו, לאחר שנמצאו לא כשירים לעמוד לדין. כמו כן, העבודה כוללת פרויקטים נוספים בשדה הקליני-פורנסי בסקטור קרימינולוגיה קלינית בבית החולים - המרכז לבריאות הנפש שער מנשה, החטיבה לפסיכיאטריה משפטית, מחלקה שיקומית.

תאריך עדכון אחרון : 07/07/2020