נדב בוריס צ'יין

נדב בוריס צ'יין
תואר: 
תחומי לימוד: 

עוסק בעיקר בטיפול פרטני וקבוצתי עם מטופלים המאושפזים בכפייה תחת צו, לאחר שנמצאו לא כשירים לעמוד לדין. כמו כן, העבודה כוללת פרויקטים נוספים בשדה הקליני-פורנסי בסקטור קרימינולוגיה קלינית בבית החולים - המרכז לבריאות הנפש שער מנשה, החטיבה לפסיכיאטריה משפטית, מחלקה שיקומית.