זינה אדנה

תואר: 
תחומי לימוד: 

עובדת בעירייה, בתחום עבודה קהילתית, מנהלת תחום קהילה.