תחומי מחקר

מרצהסמל מיון תחומי מחקר
ד"ר יעל אידיסיס פרופ' אידיסיס יעל
 • אלימות ותוקפנות
 • שיפוט מוסרי
 • עבריינות מין
ד"ר אלק מלכה
משה בן סימון פרופסור פרופ' בן סימון משה

א. ויקטימולוגיה: קורבנות טראומה ופוסט-טראומה; תיאוריות בויקטימולוגיה.

ב. מוסיקה וקרימינולוגיה/ויקטימולוגיה: מוסיקה בכלא; מוסיקה ופשיעה; תרפיה במוסיקה עם אסירים ועם קורבנות.

פרופ' בן-דוד שרה
דר' קרן גואטה ד"ר גואטה קרן

1.התמכרות והחלמה

2.פשיעה ומגדר

3.חווית האמהוּת בשוליים החברתיים

4.ויקטימולוגיה

5. מחקר איכותני

 

פרופ' גליקסון יוסי
 • חיפוש ריגושים והתנהגות פרוסוציאלית
 • אימפולסיביות והתנהגות אנטיסוציאלית
 • מבנה האישיות
 • הבדלים אינדיבידואליים בתפקוד קוגניטיבי
 • פסיכופתולוגיה קוגניטיבית
 • אלקטרופיזיולוגיה, אישיות, קוגניציה ותודעה
 • תפיסת זמן, פרספקטיבת זמן וקבלת החלטות אימפולסיבית
 • פתרון בעיות, מטאפורה וסגנון קוגניטיבי
פרופסור אמריטוס וולף יובל
פרופ' וולש סופי
 • הגירה והסתגלות
 • התבגרות - תהליכים התפתחותיים, עבריינות ונוער בסיכון
 • יחסי בני נוער והוריהם/משפחותיהם
 • גזענות ואפליה
ד"ר יורמן עדה
 • ויקטימולוגיה תוך התמקדות בקורבנות קולקטיבית
 • תגובה חברתית לסטיה פוליטית
 • סוציולוגיה של סטיה
 • החוק והמשפט ככלי לשינוי חברתי
ד"ר ליאור כהן-רז ד"ר כהן-רז ליאור
 • היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ורגשיים של עבריינות, עבריינים, קורבנות וסטיה
 • תאוריות ושיטות פסיכופיזיות ויישומן במחקר בקרימינולוגיה
 • הפסיכולוגיה של קורבנות פוטנציאלית
 • תוקפנות, ריגוש והבעה אפקטיבית
 • היבטים התפתחותיים ואישיותיים של פסיכופתולוגיה וסטיה
ד"ר לשם רותם

נוירו-קרימינולוגיה: חקר מנגנונים מוחיים שבבסיס תפקודים ניהוליים וקוגניטיביים, במיוחד קשב, שפה ורגש בהקשר של  התנהגויות בסיכון (פשיעה, אלימות)

היבטים התפתחותיים של מאפיינים אישיותיים, במיוחד אימפולסיביות, ותפקודיים קוגניטיביים ורגשיים הכוללים, קשב,  וויסות רגשי ושליטה עצמית, בקרב בני נוער ומבוגרים.

אסימטריה מוחית: התמחות המספרית בתפקודים קוגניטיביים ורגשיים, יחסי הגומלין בין שתי ההמיספרות והקשר לאוכלוסיות עברייניות

אפיגנטיקה ופשיעה

דר' רויטל נאור זיו ד"ר נאור-זיו רויטל

• תפקוד ניורו-קוגניטיבי והתנהגויות מסתגלות ובלתי מסתגלות: הפרעות התנהגות, הפרעות אכילה ונוער בסיכון

• תפקודי ביצוע: קבלת החלטות, פתרון בעיות, גמישות קוגניטיבית וקוגניציה חברתית - תיאוריית המחשבה (TOM)

• נוער בסיכון: התנהגויות בסיכון בגיל ההתבגרות - אספקטים קוגניטיביים ואישיותיים

• הבסיס הפסיכו-נוירולוגי של אמפתיה

• שיום רגשי

• וויסות רגשי ותוקפנות

• אימפולסיביות

• קבלת החלטות והפרעות פסיכיאטריות

פרופ' נהרי גלית
 • גילוי שקרים ורמייה
 • קבלת  החלטות בתחום הפורנסי
 • הטיות קוגניטיביות והבדלים אינדיבידואליים בהערכת אמינותם של עדים
 • פיתוח ותיקוף של שיטות לגילוי שקרים (בעיקר, שיטות מבוססות תוכן)
 • גורמים מתערבים בתהליכים (שיטתיים ולא שיטתיים) של גילוי שקרים והערכת אמינותם של עדים
 • זכרון יישומי
 • זיהוי ידע מוכמן (ידע מפליל)
 • אסטרטגיות של דוברי שקר
 • ניטור מציאות בינאישי
 • גישת פוטנציאל האימות
פרופסור אמריטוס נחשון ישראל
פרופ' סילפן פטר
פרופ' תומר עינת פרופ' עינת תומר
 • Penology
 • Criminal Justice
 • Male and Female Prisons
 • Intermediate Sanctions and Alternatives to Incarceration
 • Women and crime
 • Learning disabilities  and Criminal Behavior
 • Human Rights and Health Rights of Prisoners

 

פרופ' נתי רונאל פרופ' רונאל נתי
 • Spiritual criminology and spiritual intervention and rehabilitation
 • Positive criminology, positive victimology
 • Phenomenology
 • Victimology
 • Recovery and rehabilitation
 • Addiction treatment
 • Self help groups and 12-step program
פרופ' תימור אורי
 • טיפול באסירים ושיקומם
 • פנולוגיה
 • אלימות נוער
 • מחקר איכותני