ראש מגמת ויקטימולוגיה בתוכנית קרימינולוגיה קלינית לתואר שני

פרופ' קרן גואטה

דוא"ל
Keren.Gueta@biu.ac.il
  מחקר

  1.התמכרות והחלמה

  2.פשיעה, חדילה מפשיעה ומגדר

  3.חווית האמהוּת בשוליים החברתיים

  4. הקשר בין חשיפה לטראומה לבין  מצוקה פסיכולוגית ופסיכופתולוגיה (למשל, PTSD, דיכאון) בקרב עוברי חוק ונפגעי עבירה

  5. החלמה מאלימות בין-אישית

  קורסים

  הנחיית קבוצות

  פסיכופתולוגיה

  שיטות מחקר איכותניות
   
  תוקפנות ואלימות: תיאוריה ומחקר
   
  ויקטימולוגיה פורנזית
  פרסומים
  CHAPTERS IN BOOKS
   
  1. Gueta, K., Abramson, Y., Caspi, N. & Adelson, M. & Ronel, N. (2012). Implementation of the 12-step Program in a methadone clinic: Reality or imagination? N. Ronel (ed.), Going with the spirit  pp.173-174). Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press (Hebrew).
   
  2.  Gueta, K., Chen, G., (2015). “Pulling Myself up by the Bootstraps”: Self-change of addictive behaviors from the perspective of positive criminology. N. Ronel and  D. Segev (Eds.), Positive  Criminology (pp. 221-233). New York and London: Routledge.
   
  3.  Chen, G., & Gueta, K. (2015). Application of positive criminology in the 12-step  program. In N. Ronel and D. Segev (Eds.), Positive criminology (pp. 208-220). New  York and London:  Routledge.
   
   
  ARTICLES IN REFEREED JOURNALS/PERIODICALS
   
  1.  Ronel, N., Gueta, K., Abramsohn, Y., Caspi, N. & Adelson, M. (2011). Can a 12-step program  work in methadone maintenance treatment? International Journal of Offender Therapy&   and  Comparative Criminology, 55, (7), 1135-1153.
   
  2. Gueta, K. & Addad, M. (2013). Moulding an emancipatory discourse: How mothers recovering  from addiction build their own discourse. Addiction Research & Theory, 21 (1), 33-42.
   
  3. Gueta, K. (2013).  Self-forgiveness in the recovery of Israeli drug-addicted mothers: a  qualitative exploration. Journal of Drug Issues, 43(4) 450 –467.
   
  4. Gueta, K. & Addad, M. (2014). Recovering drug-dependent mothers’ perspective on gender- sensitive therapy: A qualitative study. Affilia- Journal of Women and Social Work,  9(1), 178-191.
   
  5. Gueta, K. & Addad, M. (2015). A house of cards: The long-term recovery experience of  former  drug-addicted mothers. Women's Studies International Forum, 48, 18-28.
   
  6. Chen, G., Gueta, K. (2015). Child Abuse, drug addiction and mental health problems of  incarcerated women in Israel. International Journal of Law and Psychiatry, 39, 36-45.
   
  7. Chen, G., Gueta, K.,(2015). Childhood abuse and mental health problems: Does gender matter? Psychiatric Quarterly, 87(1), 189-202.
   
  8. Gueta, K., Chen, G., (2016).I wanted to rebel but there they hit me even harder”: Discourse analysis of Israeli women offenders accounts of their pathways to substance abuse and crime. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 60(7), 787-807.
   
  9. Peled, E., Gueta, K., & Sander-Almoznino, N. (2016). The Experience of mothers exposed to the domestic abuse of their daughters: “There’s no definition for it”.  Violence against   Women 22(13) 1577–1596.
   
  10. Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: The  maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner.  American Journal  Orthopsychiatry,  86(4), 456-466. 
   
  11. Chen, G., Gueta, K. (2016). Childhood abuse and drug Addiction among  Israeli Male  Inmates. The prison journal.96(5) 709–730.
   
  12. Chen, G., Gueta, K. (2016). Gender differences in pathways to drug addiction and crime: The effect of childhood abuse and intergenerational transmission of crime and drug  addiction. Journal of Family Violence, 31(6), 735–746
   
  13. Gueta, K., Chen, G. (2016). Men and women inmates’ accounts of their pathways to crime:  A gender analysis. Deviant Behavior, 37(12), 1459-1472.
   
  14. Chen, G., & Gueta, K. (2017). Lifetime history of suicidal ideation and attempts among  incarcerated women in Israel. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and  Policy  9(5), 596- 604.
   
  15. Gueta, K., (2017).  A qualitative study of barriers and facilitators in treating drug use among  Israeli mothers: An intersectional perspective. Social Science & Medicine, 187, 155-163.
   
  16. Gueta, K. (2018). The experience of prisoners’ parents: A meta-synthesis of qualitative  studies. Family Process, 57 (3), 767-782.
   

  17. Gueta, K., Chen, G., (2019). Missed opportunities: Perspectives of women and men inmates  on their unsuccessful desistance. Feminist Criminology, 14 (2), 241-262.

  18. Gueta, K., & Tam, S. (2019). Intensive‐invisible mothering: The experiences of mothers of  adult children with dual diagnosis. International Journal of Mental Health Nursing, 28, 997- 1007.‏ 

  19. Gueta, K., Gamliel, S., & Ronel, N. (2019). “Weak is the new strong”: Gendered meanings of  recovery from substance abuse among male prisoners participating in narcotics anonymous meetings. Men and Masculinities, DOI 1097184X19849449. 

  20. Chen, G., & Gueta, K. (2019). Cognitive appraisal of child abuse among Israeli inmates:  Does  sex make a difference? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,   63(11), 2050-2068.

  21.Chen, G., Gueta, K., (2019). Narrative review of the benefits, challenges, and dilemmas of conducting qualitative research in prison. Israeli Criminology. (Hebrew).

  22. Chen, G., Gueta, K., & Ronel, N. (2020). A mixed-methods study of self-change among severely substance-dependent Israelis: does gender make a difference?. Addiction Research & Theory, 1-11.

  23.Chassid-Segin, M., Gueta, K., & Ronel, N. (2020). Toward a typology for normative functioning drug users:  Justifications, types of abuse, and levels of functioning. Journal of Drug Issues, 50(3) 242–258.  

  24. Chen, G., Gueta, K., & Ronel, N. (2020). Does self-change occur among severely dependent substance users? Journal of Psychoactive Drugs, 52(4), 357-365. https://doi.org/10.1080/02791072.2020.1767832

  25.  Gueta, K., Eitan, S., & Yakimov, P. (2020). Between healing and re-victimization: The experience of public self-disclosure of sexual assault and its perceived effect on recovery. Psychology of Violence. 10(6), 626–637. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/vio0000309

  26. Gueta, K., (2020). Exploring the promise of intersectionality for advancing justice-involved women's health research and policy. Health and Justice, 8(1)1-10.  https://doi.org/10.1186/s40352-020-00120-8 

  27.Chen, G., Gueta, K., (2020). Sense of coherence as a recovery capital in recovery from substance use disorders. Journal of Addictive Diseases. 10.1080/10550887.2020.1794494 

  28.Gueta, K., Cohen, Y., & Ronel, N. (2021). “Even crap can become fertilizer”: The experience of volunteering at sexual assault crisis centers for women victims of sexual assault. Feminism & Psychology 31(2), 270-290.  https://doi.org/10.1177/0959353520955141 

  29.Gueta, K., Chen, G., & Ronel, N. (2021). Maintenance of long-term recovery from substance use: a mixed methods study of self-and treatment-changers. Drugs: Education, Prevention and Policy, Drugs: Education, Prevention and Policy, 28(5), 511-522. https://doi.org/10.1080/09687637.2020.1800592

  30.Gueta, K., & Chen, G. (2021). “You have to start normalizing”: Identity construction among self-changers and treatment changers in the context of drug use normalization. Social Science & Medicine.‏   275, 113828. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113828

  31. Chassid-Segin, M., Gueta, K., & Ronel, N. (2022). Maintaining normative functioning alongside drug use: the recognition of harms and adoption of change strategies. International Journal of offender therapy and Comparative Criminology66(16), 1879-1897.

  32. Gueta, K., Chen, G., & Ronel, N. (2022). Trauma-oriented recovery framework with offenders: A necessary missing link in offenders' rehabilitation. Aggression and Violent Behavior,  https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101678

  33. Gueta, K., & Shlichove, T. (2022). Barriers to and facilitators of help-seeking behavior among Israeli men who experience intimate partner violence: A qualitative study. Psychology of Men & Masculinities.http://dx.doi.org/10.1037/men0000384 

  34.Gueta, K & Kler-Halamish, C. (2022). “The Global sense of disaster synchronized with my own disaster”: Implications of Covid-19 Crisis on victim/survivors of sexual violence psychosocial well-being. Qualitative Health Research. https://doi.org/10.1177/1049732322108987835. 

  35. Gueta, K. (2022). Recovery from sexual victimization: Toward developing a recovery capital framework. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/10926771.2022.2099775

  36. Gueta, K., Harel-Fisch, Y., & Walsh, S. D. (2023). Cultural accommodation of internet-based interventions for substance use and related disorders: a proposed comprehensive framework based on a pilot study and a literature review. Frontiers in Psychology14, 1063200. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1063200

  37. Gueta, K. & L, Levy Ladell. (2023). "If he were a terrorist, you would have caught him already”: The experience of divorce denial among intimate partner violence survivors. Violence Against Women. https://doi.org/10.1177/10778012231203003 

  38. Gueta, K.Kler-Halamish, C., Sarah E. Ullman. (2023). The process of online disclosures of interpersonal victimization: A Systematic review. Trauma, Violence, & Abuse. https://doi.org/10.1177/15248380231204886

  באמצעי התקשורת

  כתבה בנושא חשיפה פומבית ברשת של פגיעה מינית /פגיעה מינית

  פודקאסט: למה יש יותר אסירים מאסירות?

  https://www.youtube.com/watch?v=ll5ViRyV3GU

  תאריך עדכון אחרון : 18/01/2024