ד"ר גואטה קרן

ד"ר
ד"ר קרן גואטה
דוא"ל : 
משרד : 
שעות קבלה : 

פירסומים

CHAPTERS IN BOOKS
 
1. Gueta, K., Abramson, Y., Caspi, N. & Adelson, M. & Ronel, N. (2012). Implementation of the 12-step Program in a methadone clinic: Reality or imagination? N. Ronel (ed.), Going with the spirit (pp.173-174). Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press (Hebrew).
 
2.  Gueta, K., Chen, G., (2015). “Pulling Myself up by the Bootstraps”: Self-change  of addictive behaviors from the perspective of positive criminology. N. Ronel and  D. Segev (Eds.), Positive Criminology (pp. 221-233). New York and London: Routledge.
 
3.  Chen, G., & Gueta, K. (2015). Application of positive criminology in the 12-step  program. In N. Ronel and D. Segev (Eds.), Positive criminology (pp. 208-220). New  York and London:  Routledge.
 
 
ARTICLES IN REFEREED JOURNALS/PERIODICALS
 
1.  Ronel, N., Gueta, K., Abramsohn, Y., Caspi, N. & Adelson, M. (2011). Can a 12-step program   work in methadone maintenance treatment? International Journal  of Offender Therapy and   Comparative Criminology, 55, (7), 1135-1153.
 
2. Gueta, K. & Addad, M. (2013). Moulding an emancipatory discourse: How mothers recovering  from addiction build their own discourse. Addiction Research & Theory, 21 (1), 33-42.
 
3. Gueta, K. (2013).  Self-forgiveness in the recovery of Israeli drug-addicted mothers:  qualitative exploration. Journal of Drug Issues, 43(4) 450 –467.
 
4. Gueta, K. & Addad, M. (2014). Recovering drug-dependent mothers’ perspective on gender-              sensitive therapy: A qualitative study. Affilia- Journal of Women and Social Work, 29(1), 178-191.
 
5. Gueta, K. & Addad, M. (2015). A house of cards: The long-term recovery experience of   former drug-addicted mothers. Women's Studies International Forum, 48, 18-28.
 
6. Chen, G., Gueta, K. (2015). Child Abuse, drug addiction and mental health problems of  incarcerated women in Israel. International Journal of Law and Psychiatry, 39, 36-45.
 
7. Chen, G., Gueta, K.,(2015). Childhood abuse and mental health problems: Does gender   matter? Psychiatric Quarterly, 87(1), 189-202.
 
8.Gueta, K., Chen, G., (2016).I wanted to rebel but there they hit me even  harder”: Discourse   analysis of Israeli women offenders accounts of their pathways to substance abuse   and  crime. International Journal of Offender Therapy and Comparative  Criminology, 60(7), 787-807.
 
9. Peled, E., Gueta, K., & Sander-Almoznino, N. (2016). The Experience of   mothers exposed to   the domestic abuse of their daughters: “There’s no definition for it”.  Violence against  Women  22(13) 1577–1596.
 
10. Gueta, K., Peled, E., & Sander-Almoznino, N. (2016). “I used to be an ordinary mom”: The                 maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner.  American Journal   of Orthopsychiatry,  86(4), 456-466. 
 
11. Chen, G., Gueta, K. (2016). Childhood abuse and drug Addiction among  Israeli Male  Inmates. The prison journal.96(5) 709–730.
 
12. Chen, G., Gueta, K. (2016). Gender differences in pathways to drug  addiction and crime: the   effect of childhood abuse and intergenerational transmission of  crime and drug  addiction. Journal of Family Violence.31(6), 735–746.
 
13. Gueta, K., Chen, G. (2016). Men and women inmates’ accounts of their   pathways  to crime:   A gender analysis. Deviant Behavior.37(12), 1459-1472.
 
14. Chen, G., & Gueta, K. (2017). Lifetime history of suicidal ideation and attempts among                      incarcerated women in Israel. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and   Policy.  DOI/10.1037/TRA0000277.
 
15.  Gueta, K., (2017).  A qualitative study of barriers and facilitators in treating drug use among   Israeli mothers: An intersectional perspective. Social Science & Medicine. DOI:   10.1016/j.socscimed.2017.06.031
 
16.   Gueta, K., Chen, G., (2017). Missed opportunities: Perspectives of women and men inmates   on their unsuccessful desistance. Feminist Criminology. doi: 1557085117724510
 
17. Gueta, K. (2017). The Experience of Prisoners’ Parents: A Meta-Synthesis of qualitative  studies. Family Process. doi: 10.1111/famp.12312

מחקר

1.התמכרות והחלמה

2.פשיעה ומגדר

3.חווית האמהוּת בשוליים החברתיים

4.ויקטימולוגיה

5. מחקר איכותני

 

קורסים

הנחיית קבוצות

פסיכופתולוגיה

שיטות מחקר איכותניות
 
תוקפנות ואלימות: תיאוריה ומחקר
 
שיקום תקון במשפחה ובקהילה