מערכת תשפ"ד מסלול דו-חוגי

שנה א' חובה

שנה ב' חובה

שנה  ג' חובה

קורסי בחירה  (שנה ג')

סמינריונים עיוניים - יש לבחור סמינריון עיוני אחד (בשנה ב')

סמינריונים מחקריים - יש לבחור סמינריון מחקרי אחד (בשנה ג')

  

 

בשנה א' נלמדים קורסי חובה בלבד 

בשנה ב' נלמדים קורסי חובה, סמינריון עיוני וקורס בחירה באנגלית

בשנה ג' נלמדים קורסי חובה, סמנריון מחקרי וקורסי בחירה 

קורס בחירה באנגלית מיועד לסטודנטים אשר חייבים ללמוד קורס בקרימינולוגיה בשפה באנגלית לפי הנחיות האוניברסיטה. סטודנטים אלה חייבים לבחור קורס זה במקום אחד מקורסי הבחירה בקרימינולוגיה (הקורס הוא חלק מקורסי הבחירה בקרימינולוגיה)