מערכת תשפ"ב מסלול דו-חוגי

 

שנה א' חובה

שנים ב' ג' חובה

קורסי בחירה  (שנה ג')

 סמינריונים עיוניים יש לבחור סמינריון עיוני אחד (בשנה ב')

סמינריונים מחקריים יש לבחור סמינריון מחקרי אחד (בשנה ג')     

 

בשנה א' נלמדים קורסי חובה בלבד 

בשנה ב' נלמדים קורסי חובה וסמינריון עיוני

בשנה ג' נלמדים קורסי חובה, סמנריון מחקרי וקורסי בחירה