ד"ר לשם רותם

ד"ר
ד"ר רותם לשם
דוא"ל : 
טלפון: 
פקס : 
משרד : 
שעות קבלה : 

פירסומים

 

Chapter in a Book

Glicksohn, J., Naor-Ziv, R., & Leshem, R. (2018).  Sensation seeking and risk-taking. In M. M. Martel (Ed.), Developmental Pathways to Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders (183-208). New York:  Elsevier.

Glicksohn, J., & Leshem, R. (2011). Reproduction of duration:  How should I count the ways? In A. Vatakis, A. Esposito, M. Giagkou, F. Cummins, & G. Papadelis (Eds.), Multidisciplinary aspects of time and time perception: COST TD0904 International Workshop, Athens, Greece, October 7-8, 2010, revised selected papers (pp. 79-91). Berlin: Springer-Verlag.

 

Publications in Refereed Journal                                                                                           

 

 

     Leshem, R. (2018). Trait Anxiety and Attention: Cognitive Functioning as a Function of Attentional

     Attentional Demands. Current Psychology, 1-13.

Leshem, R. (2016). Brain Development, Impulsivity, Risky Decision Making, and Cognitive Control: Integrating Cognitive and Socioemotional Processes During Adolescence—An Introduction to the Special Issue. Developmental Neuropsychology, 41(1-2), 1-5.

Leshem, R. (2016). Using Dual Process Models to Examine Impulsivity throughout Neural Maturation. Developmental Neuropsychology, 41(1-2), 125-143.

Leshem, R., Armoni-Sivan, R., & Arzouan, Y. (2015). Lateralized effects of sad prosody on word processing. Brain & Cognition, 96, 28-37.

Leshem, R. (2015). Relationships between trait impulsivity and cognitive control: Examining the effect of attention switching on response inhibition and conflict resolution in non- clinical impulsivity. Cognitive Processing, 17(1), 89 - 103.

Leshem, R. (2013). The effects of attention on ear advantages in dichotic-listening to word and affects. Journal of Cognitive Psychology, 25, 932-940.

Leshem, R., & Glicksohn, J. (2012). A critical look at the relationship between impulsivity and decision-making in adolescents: Are they related or separate factors? Developmental Neuropsychology, 37, 712-731. 

Leshem, R. (2013). The effects of attention on ear advantages in dichotic-listening to words and affects. Journal of Cognitive Psychology, 25, 932-940.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר

נוירו-קרימינולוגיה: חקר מנגנונים מוחיים שבבסיס תפקודים ניהוליים וקוגניטיביים, במיוחד קשב, שפה ורגש בהקשר של  התנהגויות בסיכון (פשיעה, אלימות)

היבטים התפתחותיים של מאפיינים אישיותיים, במיוחד אימפולסיביות, ותפקודיים קוגניטיביים ורגשיים הכוללים, קשב,  וויסות רגשי ושליטה עצמית, בקרב בני נוער ומבוגרים.

אסימטריה מוחית: התמחות המספרית בתפקודים קוגניטיביים ורגשיים, יחסי הגומלין בין שתי ההמיספרות והקשר לאוכלוסיות עברייניות

אפיגנטיקה ופשיעה

קורסים

 

תואר ראשון:

 "מבוא לפסיכולוגיה", "התנסות במחקר"

תואר שני:

"מושגי יסוד בנוירוקרימינולוגיה", "אלימות ועבריינות: היבטים עיונים וקליניים",  "סדנא למחקר קליני", "אימפולסיביות, לקוי בוויסות הרגשי והפרעות בהתנהגות", "קבלת החלטות מסוכנת בקרב בני נוער בסיכון"