ראש מגמת נוירוקרימינולוגיה בתוכנית קרימינולוגיה לתואר שני וסגנית ראש התכנית לתואר ראשון בקרימינולוגיה

ד"ר רותם לשם

דוא"ל
rotem.leshem@biu.ac.il
  מחקר

  נוירו-קרימינולוגיה: חקר מנגנונים מוחיים שבבסיס תפקודים ניהוליים וקוגניטיביים, במיוחד קשב, שפה ורגש בהקשר של  התנהגויות בסיכון (פשיעה, אלימות)

  היבטים התפתחותיים של מאפיינים אישיותיים, במיוחד אימפולסיביות, ותפקודיים קוגניטיביים ורגשיים הכוללים, קשב,  וויסות רגשי ושליטה עצמית, בקרב בני נוער ומבוגרים.

  אסימטריה מוחית: התמחות המספרית בתפקודים קוגניטיביים ורגשיים, יחסי הגומלין בין שתי ההמיספרות והקשר לאוכלוסיות עברייניות

  אפיגנטיקה ופשיעה

  קורסים

   

  תואר ראשון:

  מבוא לפסיכולוגיה; קבלת החלטות מסוכנת בקרב בני נוער בסיכון; פרקטיקום מעשי תיאורטי (הדרכה להתנסות בשדה); הפרעות אישיות, פסיכופתיה ונרקסיזם פתולוגי; אימפולסיביות,ליקוי בוויסות הרגשי ובעיות התנהגות - סמנריון מחקרי; קשב מודע ואימפולסיביות בקרב עבריינים.

  תואר שני:

  מושגי יסוד בנוירוקרימינולוגיה; אלימות ועבריינות: היבטים עיונים וקליניים;  סדנה למחקר קליני; הקשבה אקטיבית במהלך תשאול.

  פרסומים

   

  Chapter in a Book

  Glicksohn, J., & Leshem, R. (2011). Reproduction of duration:  How should I count the ways? In A. Vatakis, A. Esposito, M. Giagkou, F. Cummins, & G. Papadelis (Eds.), Multidisciplinary aspects of time and time perception: COST TD0904 International Workshop, Athens, Greece, October 7-8, 2010, revised selected papers (pp. 79-91). Berlin: Springer-Verlag.

  Glicksohn, J., Naor-Ziv, R., & Leshem, R. (2018).  Sensation seeking and risk-taking. In M. M. Martel (Ed.), Developmental Pathways to Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders (183-208). New York: Elsevier.

  Publications in Refereed Journal   

  Glicksohn, J., Leshem, R., & Aharoni, R. (2006). Impulsivity and time estimation: Casting a net to catch a fish. Personality and Individual Differences, 40, 261-271.

  Glicksohn, J., Naor-Ziv, R., & Leshem, R. (2007). Impulsive decision making: Learning to gamble wisely? Cognition, 105, 195-205.

  Leshem, R., & Glicksohn, J. (2007). The construct of impulsivity revisited. Personality and Individual Differences, 43, 681-691.

  Leshem, R., & Glicksohn, J. (2012). A critical look at the relationship between impulsivity and decision-making in adolescents: Are they related or separate factors? Developmental Neuropsychology, 37, 712-731.

  Leshem, R. (2013). The effects of attention on ear advantages in dichotic-listening to words  and affects. Journal of Cognitive Psychology, 25, 932-940.

  Leshem, R., Armoni-Sivan, R., & Arzouan, Y. (2015). The effects of sad prosody on hemispheric specialization for words processing. Brain & Cognition, 96, 28-37.

  Leshem, R. (2015). Relationships between trait impulsivity and cognitive control: Examining the effect of attention switching on response inhibition and conflict resolution in non- clinical impulsivity. Cognitive Processing, 17(1), 89-103.

  Leshem, R. (2016). Using Dual Process Models to Examine Impulsivity throughout Neural Maturation. Developmental Neuropsychology, 41(1-2), 125-143.

  Leshem, R. (2016). Brain Development, Impulsivity, Risky Decision Making, and Cognitive Control: Integrating Cognitive and Socioemotional Processes During Adolescence—An Introduction to the Special Issue. Developmental Neuropsychology, 41(1-2), 1-5.

  Leshem, R. (2018). Trait Anxiety and Attention: Cognitive Functioning as a Function of Attentional Demands. Current Psychology, 1-13.

  Leshem, R., & Weisburd, D. (2019). Epigenetics and Hot Spots of Crime: Rethinking the Relationship between Genetics and Criminal Behavior. Journal of Contemporary Criminal Justice, 35(2), 186-204.

  Leshem, R., van Lieshout, P.H.H.M., Ben-David, S., & Ben-David, B.M. (2019). Does emotion matter? The role of alexithymia in violent recidivism: a systematic literature review. Criminal Behaviour and Mental Health, 29, 94-110.

  Leshem, R., & Yefet, M. (2019). Does impulsivity converge distinctively with inhibitory control? Disentangling the cold and hot aspects of inhibitory control. Personality and Individual differences, 145, 44-51.

  De Fano, A., Leshem R., & Ben-Soussan, T.D. (2019). Creating an internal environment of cognitive and psycho-emotional well-being through external movement-based environment: an overview of Quadrato Motor Training. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(12), 2160. https://doi.org/10.3390/ijerph16122160

  Leshem, R. Paoletti, P., Piervincenzi, C., Carducci, F., Mallio, C.A., Errante, Y., Quattrocchi, C.C., & Ben-Soussan, T.D. (2019). Inward versus reward: White matter pathways in extraversion. Personality Neuroscience, 2, 1-9. Cambridge University Press.

  Menashe, S., Leshem, R., heruti, V., kasirer, A., Iyair, T., & Mashal, N. (2020). Elucidating the role of selective attention, divergent thinking, language abilities, and executive functions in metaphor generation. Neuropsychologia, 142, 107458.

  Leshem, R., A.De Fano, & Ben-Soussan, T.D. (2020). Motor inhibition as a basis for self-control and self-regulation: the case of Quadrato Motor Training. Frontiers Psychology

  Leshem, R. (2020). There are more than two sides to antisocial behavior: The Inextricable Link between Hemispheric Specialization and Environment. Symmetry, 12(10), 1671.

  Leshem, R., Icht, M., Bentzur, R., & Ben-David, B.M (2020). Processing of emotions in speech in forensic patients with schizophrenia:
  Impairments in identification, selective attention, and integration of speech channels
  Frontiers in Psychiatry, 11, 1227.

  Leshem, R., & King, R. (2021). Trait impulsivity and callous‐unemotional traits as predictors of inhibitory control and risky choices among high‐risk adolescents. International journal of psychology56(2), 314-321.

  Leshem, R. & Altman C. (2021). Distinct effects of executive functioning, impulsivity and anxiety on global and local 1 reading comprehension. Frontiers in Education, 6, 746978.

  Leshem, R., Icht, M., & Ben-David, B.M (2022). Processing of spoken emotions in schizophrenia: Forensic and non-forensic patients differ in emotional identification and integration but not in selective attention, Frontiers in Psychiatry, 13. 

  Paoletti, P., Leshem, R., Pellegrino, M., D. Ben-Soussan, T. (2022). Tackling the Electro-topography of the Selves through the Sphere Model of Consciousness, Frontiers in Psychology, 1534.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 27/09/2023