יום עיון בנושא "סליחה וצדק מאחה בקרב אסירים"

יום העיון התקיים ב- 9 בינואר 2019

צדק מאחה הינה גישה תיאורטית ומעשית להתמודדות עם עבריינות בדרך של שיקום מערכות היחסים שנפגעו כתוצאה מההתנהגות העבריינית הפוגענית.

תהליכי צדק מאחה מפגישים בין נפגעי העבירה לבין הפוגעים לשם יצירת תהליך של הידברות בו מחד, נפגעי העבירה מקבלים הזדמנות לפרוק בפני הפוגע את כאבם ואת אשר על ליבם, ומאידך, הפוגעים זוכים בהזדמנות לקחת אחריות מעשית על הפגיעה, להתנצל בפני הנפגעים ולחשוב ביחד על תהליך של שינוי ופיצוי. לעתים מפגשים אלו כוללים תהליך של סליחה של הנפגעים לפוגעים.

ברחבי העולם תהליכי צדק מאחה מתקיימים הן במקביל להליך הפלילי ואף כחלופה לו, וגם לאחר סיום ההליך הפלילי במקביל לריצוי העונש ולאחריו. כך התפתחה פרקטיקה של תהליכי צדק מאחה עם אסירים ונפגעי העבירה שלהם, ותהליכים אלו הוכחו במספר מדינות כתורמים לשיקום ולצמצום הרצידיביזם של האסירים לאחר שחרורם.

בהתייחס לאסירים, תהליך הסליחה מתייחס לשני היבטים משלימים: הראשון בו האסיר זוכה לסליחה של הנפגע לאחר תהליך צדק מאחה והשני בו האסיר, שלרוב בעברו נפגע על ידי אחרים, עובר תהליך של סליחה לאלו שפגעו בו.

על אף ההצלחה המוכחת בעולם, לצערנו תהליכי צדק מאחה טרם נקלטו בתוך הפרקטיקה הנהוגה עם אסירים בארץ.

מטרת יום העיון היתה לעורר דיון בנושא חשוב זה, ולכן נושאי צדק מאחה וסליחה בקרב אסירים היו במוקד יום העיון.

לצפיה בהרצאות יום העיון

במהלך יום העיון הרצה החוקר המוביל בעולם לסליחה, פרופ׳ רוברט אנרייט מויסקונסין, ארה״ב, וגם מר פיטר וולף, שהוא מנחה תהליכי צדק מאחה וגם סליחה בקרב אסירים באנגליה. כמו כן ניתנה סקירה של מחקרים עדכניים מהעולם על ידי פרופ׳ אסתי שחף משבדיה, ושמענו את התייחסותה של ד״ר חגית לרנאו, סגנית הסניגור הציבורי הארצי.

לסיום, הגיבו מ״מ מנכ״ל הרשות לשיקום האסיר, ד״ר רותם אפודי, וראש ענף טיפול ושיקום בשרות בתי הסוהר, סגן גונדר קרן גנות, ופרופ׳ אורי תימור מהמחלקה לקרימינולוגיה. פרופ׳ אורי ינאי, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ניהל דיון מסכם בהשתתפות הקהל.

תוכנית יום העיון

תוכנית יום העיון (אנגלית)

 

להצטרפות לפורום צדק מאחה ניתן לפנות לגב' עדנה פכט, קרימינולוגית חברתית-שיקומית,

בדוא"ל: epecht@gmail.com

 

פרופ' נתי רונאל