מוטיבציה לטיפול ואמונה ביעילות הטיפול בקרב סטודנטים הלומדים מקצוע טיפולי.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: