האם למאסר יש גם השפעות חיוביות על האסירים? מחקר חשיפה

שנה: 
תואר: 
סטודנט: