"משלמים מחיר": חובות כספיים כגורם המשפיע על שיקום אסירים משוחררים

שנה: 
תואר: 
סטודנט: