גורמים ממתנים להטיה בין קבוצתית בהערכת אמינות של הצהרות אליבי

שנה: 
תואר: 
סטודנט: