מדיניות האכיפה והגבייה של הקנס הפלילי והשימוש במאסר חלף-קנס, על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בישראל

שנה: 
תואר: 
סטודנט: