מדיניות האכיפה והגבייה של הקנס הפלילי והשימוש במאסר חלף-קנס, על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בישראל

סטודנט/ית
עדי רפאל
שנה
2021
תואר
MA

תאריך עדכון אחרון : 16/11/2021