החוויה הסובייקטיבית של המטופלים שחוו הגבלות פיזיות מכאניות במהלך אשפוזם במחלקות פסיכיאטריות סגורות