תנאי קבלה

תנאי קבלה 

לתוכנית לקרימינולוגיה קלינית

ולתוכנית קרימינולוגיה קלינית במגמת ויקטימולוגיה:

א. תואר ראשון בקרימינולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית וחינוך מיוחד.

      זאת בהתאמה לחוק מקצועות הבריאות.

      בכפוף לדרישות ההשלמה.

ב. ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון.

ג. שתי המלצות אקדמיות מקוונות אשר נשלחות ישירות על ידי הממליצ/ה למזכירות המחלקה.

 לטופס המלצה מקוון יש להיכנס לקישור זה.

ד. שתי המלצות ממקומות עבודה או התנסות רלוונטית לתחום הקליני. המלצות אלו נכתבות

בכתיבה חופשית, ללא פורמט מוכתב.

ה. מילוי שאלון אישי הנמצא אתר המחלקה בקישור זה.

ו. מועמדים שיעמדו בתנאים א-ה יזומנו לראיון קבוצתי ולראיון יחידני בהתאם לשיקולי ועדת

הקבלה של התוכנית.