תהליך ההרשמה לתוכנית קרימינולוגיה ולמגמת תשאול בחקירה הפלילית ולמגמת נוירוקרימינולוגיה

תהליך הגשת המועמדות וההרשמה לתואר שני כולל כמה שלבים:

חובה לבצע את כל השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

1. יש להירשם לתואר שני בקרימינולוגיה  באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות, כולל צירוף גיליון ציונים ותעודת סיום תואר/אישור זכאות לתואר.

2. בנוסף ובמקביל, יש לשלוח ישירות למחלקה לקרימינולוגיה את טופסי ההרשמה כמפורט להלן:

א. שתי חוות דעת אקדמיות המעידות על התאמת המועמד לתוכנית. הממליצים ימלאו את טופס חוות הדעת מקוון הנמצא בקישור זה, והוא יישלח אוטומטית למחלקה.

ב. מילוי שאלון הנמצא במסך "טפסים" באתר המחלקה לקרימינולוגיה.

את השאלון המלא יש לשלוח למחלקה, לדוא"ל   criminology.ma@biu.ac.il  

ג. השתתפות בראיון מקדים.