תמות מרכזיות בחייהן של נשים טרנסג'נדריות הלכודות במעגל הזנות.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
Brief: 

תקציר3

מלא3