שיקולי שופטים כפי שהם באים לידי ביטוי בפסקי דין בתחום האלימות.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: