חשיפה עצמית יזומה של המטפל: תרומתם של סגנון ההתקשרות של המטפל, מידת היציבות והמוחצנות באישיותו ומאפייני הטיפול.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: