שפיות זמנית. ההשפעה הנתפסת של החיים לצד אסירה לוקה בנפשה על רווחתה ויכולת שיקומה של אסירה בריאה בנפשה לאחר ריצוי מאסרה.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: