החלמה מהתמכרויות לחומרים פסיכו אקטיביים בכוחות עצמיים.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: