פחד מעבריינות מין של נשים כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי וסגנון קוגניטיבי בקרב גברים ונשים.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: