פחד מפני פשיעה כפונקציה של סוג העבירה, מידת האיום הרטרוספקטיבי והפרוספקטיבי, סגנונות קוגנטיביים ומגדר.

שנה: 
תואר: 
סטודנט: