התוכנית לקרימינולוגיה קלינית

תחום עיסוקה של הקרימינולוגיה הקלינית מצוי בחיבור שבין מערכת בריאות הנפש, המערכת המשפטית ומערכות הענישה והשיקום החברתי. השילוב בין בעיות נפשיות והיבטים פורנסיים (משפטיים) מהווה מוקד ענינו ועיסוק של הקרימינולוג הקליני. הלימודים במגמה הקלינית במחלקה לקרימינולוגיה משלבים בין הדיציפלינה הפסיכיאטרית לזו הפסיכולוגית. תוכנית הלימודים כוללת הכשרה בסיסית בתחומי הבדיקה והאבחון, פסיכופתולוגיה, גישות טיפוליות והיבטים פורנסיים. הלימודים כוללים התנסויות מעשיות בבתי חולים, מרפאות ומוסדות טיפוליים ושיקומיים מסוגים שונים. ככלל, הקרימינולוגיה הקלינית מוכרת ע"י משרד הבריאות כמקצוע בשרות הרפואה, ופורצת בשנים אלה מחוץ למקומה המסורתי במרפאות אשר בשרות בתי הסוהר, אל מוסדות אישפוזיים, טיפוליים ושיקומיים שונים. 

הרישום לתוכנית לקרימינולוגיה קלינית לשנת תשפ"א יסתיים בתאריך 31.5.2020

 

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים  עומדת על 33 שעות שנתיות במסלול עם תיזה. קיימת חובת פרקטיקום קליני (התמחות בשדה) במשך שנתיים.

מערכת שעות שנה א תש"פ

מערכת שעות שנה ב תש"פ

מערכת שעות שנה א תשפ"א - יתכנו שינויים

מערכת שעות שנה ב תשפ"א - יתכנו שינויים

 

חובות נוספים

השתתפות בקולוקוויום (סמינר) של המגמה, בחינת גמר ותיזה.

חובות הלימודים האוניברסיטאיים (שאינם לימודי קרימינולוגיה), כגון: יהדות ואנגלית. פירוט ניתן למצוא באתר האוניברסיטה.

 

תנאי קבלה

ניתן להגיש מועמדות למסלול עם תיזה בלבד.

א) תואר ראשון בקרימינולוגיה, בפסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות,עבודה סוציאלית וחינוך מיוחד, כפוף לדרישות ההשלמה (אותן יש לסיים בשנה הראשונה ללימודים בממוצע של 85 לפחות).

ב) ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון.

ג) המלצות אקדמיות על גבי טפסים מיוחדים אותם ניתן להוריד מאתר המחלקה לקרימינולוגיה.

ד) המלצות ממקומות עבודה והתנסות.

ה) קורות חיים וצילום תעודת זהות.

ו) השתתפות בראיונות קבלה. לראיונות יזומנו רק חלק מהמועמדים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה של התוכנית.

 

דרישות נוספות:

המועמדים שיתקבלו יחויבו לעמוד בתנאים הבאים:

  1. השלמת תכנית חיסונים עפ"י דרישות משרד הבריאות עד לתחילת שנה"ל הראשונה.

  2. הנפקת תעודת יושר מהמשטרה.

  3. הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001. (בהתאם לחוק, לגברים בלבד)