התוכנית לקרימינולוגיה קלינית (מגמת "ויקטימולוגיה")

קרימינולוגיה קלינית הינה מקצוע השייך למקצועות הבריאות בישראל, ומוגדרת על פי חוק הסדרת מקצועות הבריאות.

תנאי קבלה 

תהליך הרשמה

הרישום לתוכנית זו לשנת תשפ"ה תסגר בתאריך 30.4.2024

עיקר עניינה של הקרימינולוגיה הקלינית הוא אבחון, טיפול ושיקום, בגורמים באישיותו של האדם, המניעים אותו לפגוע באחרים ו/או בעצמו, ובמחלות נפש מורכבות בעלות מאפיינים של סיכון ומסוכנות, כמו גם ייעוץ וטיפול לעבריינים ולאנשים הסובלים מהפרעות ומחלות נפשיות, המערבות עבירות וסטיות שונות, מניעה של התנהגויות אלה, ומתן חוות דעת משפטיות והערכות מסוכנות (כללית/מינית).

מגמת ויקטימולוגיה

תנאי קבלה

תהליך הרשמה

ויקטימולוגיה (תורת הקורבנוּת) היא ענף בתחום הקרימינולוגיה אשר העניין בו הולך וגדל ברחבי העולם במהלך העשורים האחרונים. הלימודים במגמה "ויקטימולוגיה" של התוכנית לקרימינולוגיה קלינית מקנים ללומדים בה ידע מקיף ומעמיק בתורת הקורבנות המשלב בין תיאוריה, מחקר, פרקטיקה והתנסות בשדה, וכלי ניתוח, הערכה ופעולה המאפשרים ללמוד וליישם את הידע המדעי תוך מתן שיקום וטיפול בקורבנות הנגרמת כתוצאה מאירועי חיים שונים. הסטודנטים במגמה ייחשפו לכלים ולטכניקות עדכניים ומבוססי ראיות (Evidence-based) לעבודה קלינית עם נפגעי עבירה. תוכנית הלימודים של המגמה תשלב את גוף הידע שנצבר בספרות המדעית עם גוף הידע מבוסס הניסיון של השטח, ובכך תקנה פרספקטיבה שלמה על התחום. הכשרה זו תאפשר מתן מענה טיפולי מותאם ויעיל לקורבנות אלימות מכל סוג שהוא (אלימות פיזית, מינית, בתוך ומחוץ למשפחה, אלימות פוליטית – טרור) תוך התייחסות גם לטיפול בנפגעים לאורך ההליך הפלילי. בכך גם  תתרום ההכשרה לחברה ישראלית רגישה מכבדת ומטיבה.

הסטודנטים הלומדים במגמה  ילמדו מספר קורסים הממוקדים בוויקטימולוגיה אשר יתייחסו להשלכות הנפשיות של ההשתתפות במערכת אכיפת החוק על נפגעי עבירה והתערבויות ייעודיות עם נפגעי עבירה וכן יבצעו פרקטיקום קליני הממוקד באוכלוסייה זו.

 

מערכת שעות תשפ"ד 

 

לפרטים נוספים על התוכנית לקרימינולוגיה קלינית ועל מגמת "ויקטימולוגיה"