מגמת "תשאול בחקירה פלילית"

מהי מגמת "תשאול בחקירה פלילית" לתואר שני?

בשנת תשפ"א נפתחת מגמה חדשה תחת התוכנית "קרימינולוגיה" לתואר שני, והיא תתקיים במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה.

מה יילמדו הסטודנטים בתוכנית זו?

  • תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה
  • תשאול של חשודים, מתלוננים, עדים וקורבנות
  • אבחון שקרים וביסוס אמיתות
  • יישומי פרופילאות
  • פסיכופתיה והערכת אישיות
  • זיכרון יישומי ותהליכי קבלת החלטות

למי מתאימה התוכנית?

התוכנית מתאימה הן למבקשים לעסוק במחקר והן למבקשים לעסוק בפועל בחקירות פרונטאליות במשטרה ובגופים בטחונים נוספים, וכן במגזר הציבורי והפרטי.

מה היקף הלימודים?

הלימודים בתוכנית מתקיימים באופן מרוכז, יום אחד בשבוע (יום ד') במשך שנתיים.

הלימודים בתוכנית מתקיימים במסלול א' (עם תזה) בהיקף של 12 ש"ש, ובמסלול ב' (ללא תזה) בהיקף של 18 ש"ש. 

מהם תנאי הקבלה?

  1. תואר ראשון בקרימינולוגיה. ניתן להתקבל גם על סמך תואר ראשון בתחומים אחרים, בכפוף לדרישות השלמה המותאמות לרקע האישי.
  2. ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון במסלול עם תזה, ושל 82 במסלול ללא תזה.
  3. שתי המלצות אקדמיות אודות התאמת המועמד לתוכנית.
  4. השתתפות בראיון מקדים.

מערכת שעות שנה א' תשפ"א במסלול עם תזה

מערכת שעות שנה א' תשפ"א במסלול ללא תזה