התוכנית לקרימינולוגיה (מגמות: "תשאול בחקירה הפלילית" "נוירוקרימינולוגיה" )

תוכנית זו, המכוונת להענקת ידע תיאורטי מעמיק במדע הקרימינולוגיה לכל רוחבו, מוצעת במסלול עם תזה וללא תזה, עם אפשרות להתמחות ספציפית באחת מן המגמות: 

  • תשאול בחקירה פלילית
  • נוירוקרימינולוגיה

תנאי קבלה

תהליך הרשמה

 

מגמת תשאול בחקירה הפלילית:

מסלול הלימודים במגמה "תשאול בחקירה פלילית" מכוון להענקת ידע תיאורטי מעמיק במדע הקרימינולוגיה, תוך מיקוד המבט בתחום התשאול הפרונטאלי בחקירה פלילית. בכלל זה יחשפו הסטודנטים לכלים ולטכניקות עדכניים ומבוססי ראיות (Evidence-based) לאיסוף ולהערכה של מידע בחקירת חשודים, מתלוננים, עדים וקורבנות, וכן לאבחון שקרים, לביסוס אמיתות וליישומי פרופילאות. הלימודים בתוכנית ייקנו מעטפת תיאורטית של תחומי הידע העומדים בבסיס רכיבי התשאול, כגון חקר האישיות, זיכרון יישומי ותהליכי קבלת החלטות. התוכנית מתאימה הן למבקשים לעסוק במחקר והן למבקשים לעסוק בפועל בחקירות פרונטאליות במשטרה ובגופים בטחונים נוספים, וכן במגזר הציבורי והפרטי.

מערכת שעות תשפ"ד במגמת תשאול בחקירה הפלילית

 

 

מגמת נורויקרימינולוגיה: 

מגמת נוירוקרימינולוגיה

 

מה זה נוירוקרימינולוגיה?  למה ללמוד נוירוקרימינולוגיה?

 

לימודים במגמת "נוירוקרימינולוגיה" מתמקדים בהבנה ובחקר של הפשיעה והתנהגויות אנטי-סוציאליות מנקודות מבט נוירוביולוגית ונוירוקוגניטיבית. במסגרת המגמה יילמדו נושאים מרכזיים העוסקים ב - : קשר בין מבנה אנטומי ותפקודי של המוח להתנהגויות בסיכון (למשל, התמכרויות, אלימות, פשיעה); רשתות עצביות שבבסיס תפקודים קוגניטיבים, הכוללים עיבוד וזיהוי רגשות, וויסות רגשות, תהליכי קשב ושליטה קוגניטיבית, אימפולסיביות ואמפתיה המיוחסים להתנהגויות פרו-חברתיות ואנטי-חברתיות; שיטות דימות בחקר המוח; גמישות מוחית ושיטות אימון מוחיות.

ניתן ללמוד במסלול עם תיזה או בלי תיזה.

לימודים במסלול מחקרי עם תזה, ייספקו הזדמנויות למחקר בין-תחומי המאחד את הביולוגיה, הפסיכולוגיה והקרימינולוגיה לתחום ידע אחד, תוך אפשרות להשתלבות במחקר מתקדם במסגרת לימודי התואר השלישי ולפיתוח קריירה אקדמית. לימודים במסלול עם תיזה יכולים להתאים גם לאנשי שטח אשר אינם מעוניינים בקריירה אקדמית אך שואפים לשלב בין ידע מחקרי לעבודתם בשטח (כולל אפשרות להמשיך לדוקטורט).

לימודים במסלול ללא תזה, ייקנו לאנשי מקצוע ידע מקיף, מעמיק, וייחודי על התנהגויות אנטי-סוציאליות, אותו ניתן ליישם בבנייה של דרכי התערבות ובהתמודדות לצמצום התנהגות עבריינית על גווניה השונים, ולחיזוק תחושת המוגנות והביטחון של נפגעי העבירה, ובכך לתרום לשדה האכיפתי-טיפולי- שיקומי. 

  מערכת שעות תשפ"ד במגמת נוירוקרימינולוגיה

  

 לפרטים נוספים על התוכניות