מגמת תשאול בחקירה הפלילית

מסלול הלימודים במגמה "תשאול בחקירה פלילית" מכוון להענקת ידע תיאורטי מעמיק במדע הקרימינולוגיה, תוך מיקוד המבט בתחום התשאול הפרונטאלי בחקירה פלילית. בכלל זה יחשפו הסטודנטים לכלים ולטכניקות עדכניים ומבוססי ראיות (Evidence-based) לאיסוף ולהערכה של מידע בחקירת חשודים, מתלוננים, עדים וקורבנות, וכן לאבחון שקרים, לביסוס אמיתות וליישומי פרופילאות. הלימודים בתוכנית ייקנו מעטפת תיאורטית של תחומי הידע העומדים בבסיס רכיבי התשאול, כגון חקר האישיות, זיכרון יישומי ותהליכי קבלת החלטות. התוכנית מתאימה הן למבקשים לעסוק במחקר והן למבקשים לעסוק בפועל בחקירות פרונטאליות במשטרה ובגופים בטחונים נוספים, וכן במגזר הציבורי והפרטי.

 

מערכת שעות תשפ"ד 

לפרטים נוספים על התוכניות