עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט מנחה
2012 כפייה או בחירה חופשית במסלול חיים עברייני בקרב נשים. MA אירית אדמצ'וק פרופסור אמריטוס ישראל נחשון
2012 עמדות מורי שילוב כלפי טיפול בתלמידים הסובלים מליקויי למידה ושילובם בכיתות רגילות. MA שרון מלכי פרופ' תומר עינת
2012 מעמד הנאשם וענישה: תפיסות פרקליטים את הקשר בין מעמד הנאשם לבין קביעת עונשו בעבירות של פגיעה ברכוש. MA עפרה קרמני אוטולנגי פרופ' תומר עינת
2012 כשזה כואב: תפיסה ומשמעות של כאב בקרב המשתתפים בפעילות מזוכיסטית והיווצרותה של התמכרות. MA הולי קורט פרופ' נתי רונאל
2012 פרויקט "שלהב"ת" - מסגרת מחוץ למסגרת: תכנית חינוכית למניעת שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול. MA מורן בניסטי
2012 הבניית שיקול הדעת השיפוטי כפי שמתבטא בהחלטות להטלת צווי פיקוח על עברייני מין. MA ענתי משיח פרופ' שרה בן-דוד
2012 הקשר בין תכונות אישיות לבין סימפטומים פסיכולוגיים והתנהגויות סיכון בזמן הטיול "הגדול". MA מוריה מלכה סיסו פרופ' סופי וולש
2012 המשגה פסיכו-סוציולוגית של יחסי יהודים-ערבים בישראל בהקשר של תקשורת מתווכת מחשב. Ph.D אופיר פרנקל פרישמן פרופסור אמריטוס יובל וולף
2012 תקשורת חיובית בין יהודים וערבים בישראל בסביבה אקדמית: הסרת חיץ חברתי כפועל יוצא של אמפתיה מהצד השני. Ph.D לימור יהודה פרופסור אמריטוס יובל וולף
2012 תפיסה של מסוכנות מינית כפי שהיא משתקפת בסכימה קוגניטיבית פונקציונאלית בקרב עברייני מין. Ph.D מזל רוקח חי
2012 סיוע במקלט לנשים מוכות בעיני הנוגעות בדבר: היבט סוציאלי-משפטי. MA מיכל גולד פרופסור אמריטוס יובל וולף
2012 הקשר בין מאפיינים סוציולוגיים, מאפייני אישיות ופגיעה עצמית בקרב נערות ערביות במצוקה. MA דוניה כאמל
2012 השפעת המצב הנפשי של נבדקים אשמים ושל נבדקים חפים מפשע על יעילות האבחון במבחן פרטי החקירה המוכמנים Ph.D ליזה צבי פרופסור אמריטוס ישראל נחשון
2012 attention bias to offense related stimuli in rapists and child molesters Ph.D דיויד כהן פרופ' שרה בן-דוד
2011 טיפול דיאלקטי-ביהביוריסטי (DBT) למכורים לסמים: הערכת משתני רגש, קוגניציה חברתית תפקודים ניהוליים MA מעיין בארי נגר
2011 גורמי סיכון לפגיעה והתעללות בקשישים על ידי בני משפחה מטופלים. MA נאוה גליק ד"ר מלכה אלק
2011 ייחוסי חומרה ואשמה לקורבן אונס ולתוקף כפונקציה של התנהגות הקורבן לאחר אונס בקרב גברים ונשים. MA אוסנת ליבנה-ארגמן פרופ' יעל אידיסיס
2011 שיפוט מוסרי בקרב מאושפזים החולים בסכיזופרניה, מאושפזים החולים בהפרעות אפקטיביות ואנשי צוות סיעודי. MA עדי ביבי לויאן
2011 פחד מרצח, שוד ואונס כפונקציה של איום רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי בקרב נשים. MA רננה צ'יקו פרידמן פרופ' יעל אידיסיס
2011 מי יציל את המציל? דיפרנציאציה של העצמי כאינדיקאטור לעמידות בפני טראומטיזציה מכלי שני MA איתן הלוי פרופ' יעל אידיסיס
2011 תוקפנות, התמודדות ואסרטיביות בקרב מכורים נקיים לסמים ומטופלי מתדון. MA מרג'אן אזר אדיבי
2011 דימוי גוף, זהות מינית ותחושות שליטה בקרב בני נוער בישראל. MA ראובן עזאני ד"ר ליאור כהן-רז
2011 "הרבה מעגלים קטנים": השפעת אירוע טראומטוגני על נפגעים עקיפים לפי קרבה אישית, משפחתית וקהילתית. MA הדר ירון
2011 עד שהמוות יפריד בינינו: הטעמים העומדים בבסיס החלטתם של בני-זוג של נשים אסירות בישראל לשמר את המערכת הזוגית עימן. MA ענבל אבירם פרופ' תומר עינת
2011 גברים עוזרים לגברים: תהליכים אישיים וחברתיים שעוברים גברים אלימים בקבוצה לעזרה עצמית. MA דודי גולד פרופ' נתי רונאל